Home

Samen1 bestaat uit een netwerk van vrijgevestigde zorgverleners binnen de geestelijke gezondheidszorg. De aangesloten professionals beschikken over uiteenlopende specialisaties en werken op verschillende gebieden samen binnen één uitgebreid netwerk. Het bureau van Samen1 ontplooit samen met de leden diverse initiatieven.

 

Samen zijn de aangesloten professionals tot veel in staat. Zo bieden wij opleidingsplaatsen psychotherapie en kunnen wij een rol spelen bij de organisatie van intervisie en (onderlinge) doorverwijzing van cliënten. Door krachten te bundelen en de samenwerking te bevorderen bieden wij toegevoegde waarde voor cliënten, verwijzers en ggz-professionals zelf.