Over Samen1

Samen1 is de lokale omroep voor de gemeente Apeldoorn en de naam van de omroep is heel bewust gekozen.

De lokale omroep is er immers voor de hele gemeente, wat dus betekent: Apeldoorn en de dorpen. Maar natuurlijk ook alle clubs, stichtingen, verenigingen, organisaties en ondernemers van onze mooie gemeente. Via de lokale omroep kun jij je laten horen. Dit is een deur die open staat voor allen die zich maatschappelijk betrokken voelen.

De Missie van Samen1:

Door de drastische ontwikkelingen de laatste jaren in het medialandschap is het ook voor lokale omroepen meer en meer noodzakelijk om voor zichzelf een goed beeld te krijgen van de omgeving en bestaansgronden. Sociale media zijn niet meer weg te denken en een essentieel onderdeel van een lokale omroep. Vol inzetten op een goed bemande redactie is daarom van groot belang om alle nieuwsoutlets te kunnen bedienen. Lokaal nieuws wordt echt gezocht door de inwoners van de gemeente en deze zal dan ook in kwantiteit en kwaliteit aanwezig moeten zijn.

De wereld wordt door internet steeds kleiner; alles is makkelijker bereikbaar. Het is juist daarom dat men het dichter bij huis (lees: lokale identiteit) is gaan zoeken. Juist hier kan de lokale omroep dienstbaar zijn voor de gemeenschap. 

Voor de verdere ontwikkeling van de omroep kijken we naar samenwerkingsverbanden met andere lokale omroepen met eventueel een te vormen streekomroep in het verlengde. Een samenwerking kan ervoor zorgen dat de betrokken partijen hun positie in de regio kunnen versterken. Apeldoorn is in Gelderland met ruim 165.000 inwoners een gemeente die telt. Krachten bundelen en samenwerking of uitwisseling versterken juist het karakter van onze streek.

Kortom: wij zullen de verbinding blijven zoeken en samenwerking stimuleren

Van Valouwe Media Stichting naar Samen1

De stichting achter de lokale omroep is de Valouwe Media Stichting. Voor de omroep zelf hebben we gekozen voor de naam Samen1. Hiermee willen we dus vooral uitdragen dat we er voor iedereen binnen én buiten Apeldoorn zijn. Een verbindende factor in de samenleving.

(Lokale) omroepveteranen

Deze omroep bestaat uit mensen die al lang aan de weg timmeren. De drijvende krachten achter Samen1 zijn al ruim 30 jaar actief op het gebied van (lokale) radio en televisie in en buiten Apeldoorn. Uit die ervaring is ook de visie voor de lokale omroep ontstaan. Een visie waarbij de inwoner centraal staat en deze inwoner op zijn of haar eigen manier toegang krijgt tot lokale radio, tv én andere nieuwsbronnen

Van lineair naar on-demand en van ether naar kabel en DAB+

De wereld verandert continu. Waar vroeger de lokale omroep via een transistorradio in de keuken beluisterd werd, verlangt de nieuwe generatie naar content waar en wanneer ze dat wil. Daarom verzorgen wij naast de traditionele media ook moderne vormen, zoals on demand en onze social media-kanalen. Dat betekent dus luisteren, kijken of scrollen op het moment dat het jou uitkomt.