Samen1 beantwoordt vragen op PMA (Politieke Markt Apeldoorn)

Regionieuws

Regio | Door: Serge Poppelaars | | Laatste update: 25 november 2022, 17:57
Foto: Monique Wolters

Gisteravond stonden het jaarverslag, de stand van zaken en de toekomstplannen van lokale omroep Samen1 centraal op de PMA (Politieke Markt Apeldoorn) in het gemeentehuis. Serge Poppelaars (hoofdredacteur en programmaleider) en Christiaan Gijtenbeek (voorzitter) van Samen1 toonden eerst een korte video over de omroep en daarna gaven zij samen een presentatie.

Door: Monique Wolters

Hierin werd duidelijk gemaakt hoe groot de invloed was van de coronacrisis en de energiecrisis op de opstartfase van Samen1. De arbeidsmarkt werd een stuk krapper, de kans op reclame-inkomsten van lokale ondernemers nam flink af en de energieprijzen stegen ongekend. Maar ondanks deze omstandigheden heeft de omroep toch 80 procent van de doelstellingen uit het beleidsplan weten te realiseren, zei Poppelaars.

Een inspreker wilde graag weten wat er gedaan wordt om vrijwilligers te werven en of er ook naar stagiaires wordt gezocht, wat er gaat gebeuren met 30.000 euro aan subsidie die niet is gebruikt en of er kijk- en luistercijfers bekend zijn bij de omroep.

Deze vragen sloten goed aan bij de vragen van een aantal raadsleden. Het antwoord van Poppelaars op de vraag over vrijwilligers was, dat het voor alle stichtingen en verenigingen in heel Nederland steeds lastiger wordt om vrijwilligers te vinden. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat steeds minder mensen geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk. Vooral onder jongeren is dat goed te merken. Daarnaast is de arbeidsmarkt oververhit. Dat drukt het aantal nieuwe vrijwilligers aanzienlijk. Poppelaars licht verder toe, dat de omroep contact heeft met Apeldoorn Pakt Aan (de vacature- en trainingsbank voor vrijwilligerswerk) voor het werven van nieuwe vrijwilligers. De verwachting is dat hiermee nieuwe mensen kunnen worden aangetrokken.

Over stagiaires inzetten vertelde hij, dat er tegenwoordig zeer strenge eisen worden gesteld aan de begeleiding. Dat kost erg veel tijd en die is er helaas niet.

Op de vraag van de inspreker over wat er gebeuren gaat met 30.000 euro (van de in totaal 75.000 euro die verstrekt is) die in het jaarverslag geen bestemming heeft gekregen antwoordde Poppelaars, dat dit bedrag in zijn geheel is gebudgetteerd voor komende onkosten. En dat het hele bedrag ook op is, als die zijn betaald.

Gijtenbeek legde hierna uit hoe het zit met de kijk- en luistercijfers van de omroep. Bij Ziggo en KPN is het helaas niet mogelijk die te meten, dus over de uitzendingen via die kanalen is niets bekend. Maar streamingscijfers zijn wel beschikbaar en die laten een stijgende lijn zien.

De bijeenkomst werd afgesloten met de conclusie dat er volgend jaar weer een PMA wordt georganiseerd over de voortgang van Samen1. In de tussentijd heeft Samen1 tweemaandelijks overleg met de gemeente over de stand van zaken.

Deel dit bericht: