Bezwaar RTV Apeldoorn afgewezen, erkenning voor lokale omroep Samen1

— Regionieuws —

Regio |
Samen 1: de lokale omroep van Apeldoorn
Samen 1: de lokale omroep van Apeldoorn

Al bijna een jaar lang is de voormalige lokale omroep in Apeldoorn (RTV Apeldoorn) bezig om de vergunningstoekenning van de huidige lokale omroep (Samen1) ongedaan te krijgen. Om dit te bewerkstelligen is er bezwaarschrift op bezwaarschrift ingediend om aan te tonen dat de gemeente Apeldoorn en het Commissariaat voor de Media de procedures niet juist zouden hebben gevolgd. Vandaag is daar nu, n.a.v. een hoorzitting bij het commissariaat, definitief een uitspraak over gedaan: alle bezwaren van RTV Apeldoorn zijn afgewezen.

Het commissariaat is tot de slotsom gekomen dat de gemeente Apeldoorn tijdens de aanvraagprocedure transparant is geweest en de Valouwe Media Stichting (de aanvragende stichting destijds voor Samen1) heeft voldaan aan alle eisen die werden gesteld aan deze procedure. Ook is gebleken dat er in geen enkel geval sprake is geweest van overtreding van de mediawet.

RTV Apeldoorn heeft geprobeerd aan te tonen dat de gemeente Apeldoorn vooringenomen zou zijn bij de besluitvorming. Daarbij verloor RTV Apeldoorn uit het oog dat het tenslotte de gemeenteraad (de volksvertegenwoordiging) is die op democratische gronden en argumentatie een gewogen beslissing hierover neemt. Voor- en tegenstanders hebben voldoende inspraak gehad wat uiteindelijk leidde tot een tweederde meerderheid (17 december 2020) in de gemeenteraad ten gunste van de Valouwe Media stichting.

Ook het Commissariaat voor de Media heeft in de opinie van RTV Apeldoorn geen goed werk afgeleverd. Het commissariaat zou onzorgvuldig zijn geweest en had in de ogen van RTV Apeldoorn als vanzelfsprekend de vergunning voor de komende 5 jaar moeten verlengen. Daarbij was slechts het argument dat 15 jaar ervaring voldoende zou moeten zijn. Het commissariaat redeneerde terecht dat de vergunningsverlening voor lokale omroepen zo niet werkt. Om de 5 jaar mogen partijen meedoen met de vergunningsaanvraag en is het aan de gemeenteraad om op democratische wijze te beslissen wat de beste keuze is voor de gemeenschap. Bij de aanvraag was ook nog een derde partij betrokken namelijk: Veluwe Centraal. Deze stapte echter vroegtijdig uit het overleg.

Eveneens wilde RTV Apeldoorn aantonen dat de Valouwe Media Stichting slechts uit was op het vormen van een streekomroep met andere partijen waarbij het belang van de Apeldoornse gemeenschap ondergeschikt was. Echter was tijdens de aanvraagprocedure voor alle betrokkenen vanaf het begin al duidelijk dat de gemeente Apeldoorn de aanvragers verzocht om na te denken over de vorming van een streekomroep. De wens was dan ook om dit in het beleidsplan (wat ingediend moest worden) te omschrijven. Het commissariaat oordeelde dat deze wens van de gemeente los staat van de vergunningverlening voor de lokale omroep.

De hele bezwaarschrift periode heeft onnodig veel tijd en gemeenschapsgeld gekost waardoor de opstart van de nieuwe omroep langzaam op gang kwam. Daardoor moest er een flinke inhaalslag worden gemaakt maar inmiddels ligt de omroep weer op schema.

Tenslotte bleek dat RTV Apeldoorn de enige aanvrager in deze procedure was die geen beleidsplan had ingediend en dit ook niet nodig achtte. Ook hier was het Commissariaat kritisch over. Samen 1 richt zich nu op de toekomst en de komende 5 jaar om een mooie omroep voor de gemeenschap op te gaan bouwen.