Apeldoornse politiek reageert op afwijzing bezwaarschrift RTV Apeldoorn

— Regionieuws —

Regio |

Van onze politieke redactie:

De Apeldoornse Gemeenteraad stemde bijna een jaar geleden voor het voorstel om de uitzendmachtiging voor de lokale omroep toe te kennen aan de Valouwe Media Stichting (nu onder de naam: Samen1) Naar aanleiding daarvan heeft RTV Apeldoorn bijna een jaar lang beroep aangetekend tegen deze beslissing, maar zag na de laatste beroepsmogelijkheid de weg afgesloten.

Lilian Haak, tijdens de beslissing nog van partij Groei en Toekomst, zei: “ik denk dat we heel eerlijk kunnen zijn. De tijd van lineair analoog luisteren en kijken is voorbij. Hoe goed (of niet) een programma ook is, mensen wachten geen uren meer voor hun programma op TV is. Kijken of luisteren op een moment dat het uitkomt en ertoe doet zal de regel steeds meer worden.” Haak vindt wel dat RTV Apeldoorn medewerkers zouden moeten overwegen een overstap te maken naar Samen1.

Antoon Huigens van GemeenteBelangen blijft wel kritisch op het besluit destijds: “de wens tot verlenging kwam na afweging van het afbreukrisico en de noodzaak tot voortzetting van de dienstverlening. We hebben gezien welk drama zich heeft voltrokken. Wat GB betreft komt dat ook door een gebrekkige regierol vanuit het college, waarbij de wethouder erop wees dat het hier om een raadsbevoegdheid ging. Uiteindelijk moeten we samen Apeldoorn mooier maken dus is het jammer dat men niet eerder tot elkaar heeft kunnen komen.”

“Goede lokale en regionale verslaglegging van de politiek staat hoog bij mij in het vaandel. Een vereiste voor een goed functionerende gemeentelijke, regionale en provinciale democratie.”, gaf Chris Schouten van de PvdA aan. Hij wil in gesprek met meerdere partijen waaronder Samen1.

Ben Bloem van de ChristenUnie sluit af met: “ik ben blij dat er in ieder geval een einde komt aan het juridische getouwtrek. Ook blij dat het commissariaat bevestigt dat de raad zorgvuldig heeft gehandeld. Voor de mensen van RTV is dit natuurlijk zuur, we wensen hen veel sterkte en hopen dat ze zich blijven inzetten voor het algemeen belang van Apeldoorn, via RTV of door steun te geven aan het werk van de Valouwe Media Stichting / Samen1.”