SGP Apeldoorn uit zorgen over de wolf

Regionieuws

Regio | Door: Serge Poppelaars |
air 20230929 afrastering wolf 01 ksg.nl
Preventieve maatregelen tegen de wolf voor veehouders
Foto: ksg.nl

De toename van het aantal wolven in Nederland baart zorgen, en de SGP heeft deze zorgen kenbaar gemaakt vanuit verschillende bronnen, waaronder het onderwijs en lokale dorpsgemeenschappen. De stijging van het wolvenaantal heeft geleid tot schade, een gevoel van onveiligheid en onzekerheid, met name in gebieden zoals Uddel.

De SGP benadrukt het belang van een evenwichtige benadering van natuurbeheer, waarbij zowel openbare veiligheid als verantwoord natuurbehoud in acht worden genomen. De huidige balans lijkt verstoord te zijn, en de gemeente Nunspeet heeft de provincie verzocht om in bepaalde gebieden beheersmaatregelen te mogen nemen, een verzoek dat ook wordt ondersteund door het Uddels Belang.

De SGP-fractie in Apeldoorn, samen met de VVD, SP en Atoon Huigens, heeft het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over mogelijke nieuwe maatregelen op lokaal niveau om in te grijpen in onveilige situaties. Daarnaast is er aandacht gevraagd voor de algemene veiligheid van fietsers, wandelaars en hobbydieren in het bos. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid voor de gemeente Apeldoorn om, zoals de gemeente Nunspeet heeft gedaan, de provincie te vragen om beheersmaatregelen in specifieke gebieden.

Deel dit bericht: