Kadernota Lokale Evenementen 2024 besluitrijp

Regionieuws

Regio | Door: Donya Tijdink | | Laatste update: 16 december 2023, 11:25
air 20231003 gemeentebegroting participeren
Foto: Gemeente Apeldoorn

Tijdens De Politieke Markt Apeldoorn (PMA) van donderdag jl. werd onder andere vergaderd over de wijzigingen in de kadernota omtrent de organisatie- en het tot uitvoer brengen van lokale evenementen en festiviteiten. Deze wijzigingen zullen in het nieuwe jaar doorgevoerd worden.

Dit betekent dat er een aantal dingen veranderd wordt in 2024 die van invloed zullen zijn op verschillende grote- en de wat kleinere evenementen, bijvoorbeeld Koningsdag, Drakenbootfestival en Bevrijdingsdag. Ook Horeca Apeldoorn is hier een belangrijk onderdeel van. Er wordt ingezet op “bredere welvaart” binnen de gemeente Apeldoorn waarbij inclusiviteit en diversiteit belangrijke pijlers zijn; maak alle evenementen aantrekkelijk, veilig, goed toegankelijk en betaalbaar voor iedere inwoner van onze gemeente.

Ook werd er gesproken over het belang van verbinding tussen diverse groepen; door het  bijeen brengen van mensen met verschillende geloofsovertuigingen, culturen, leeftijdscategorieën en andere achtergronden op evenementen. Er zal rekening worden gehouden met de wensen en voorkeuren van Apeldoornse ondernemers (in de evenementen- en horecabranche), inwoners en overige betrokkenen; zij hebben allen inbreng in het geheel.  

Het voorstel voor de wijziging van de Kadernota Evenementen voor 2024 is hiermee besluitrijp en er zal hierover gestemd worden tijdens de raadsvergadering van donderdag 21 december. Dit zal uitsluitsel geven over de plannen die er op dit moment liggen met betrekking tot het doorvoeren van de wijzigingen in deze kadernota die van invloed zullen zijn op de organisatie en uitvoering van deze activiteiten. De financiering en de sociaal – maatschappelijke aspecten (bijvoorbeeld de toegankelijkheid van een locatie) maken hier een belangrijk deel vanuit en zullen worden meegenomen in de beoordeling om tot definitieve besluitvorming te komen.

Ook is er dan meer duidelijkheid over verdere aangepaste criteria (onder andere inzake vergunningen, geluidsnorm en veiligheid) die gesteld gaan worden aan de totstandkoming van deze zo waardevolle evenementen en festiviteiten binnen onze dynamische, groene, vooruitstrevende en tolerante gemeente.  

air 20231204 gemeenteraad gemeente apeldoorn

Deel dit bericht: