Feestelijke jaarwisseling maar meer meldingen vuurwerkoverlast

Regionieuws

Regio | Door: Serge Poppelaars | | Laatste update: 11 januari 2024, 11:29
air 20240101 jaarwisseling gemeente apeldoorn
Foto: Gemeente Apeldoorn

De jaarwisseling 2023-2024 in onze gemeente was overwegend feestelijk, waarbij aftelfeesten, 68 buurtinitiatieven en de toegewijde inzet van hulpdiensten hebben bijgedragen aan een gezellige sfeer. Desondanks werden enkele incidenten genoteerd, met name geweld en vuurwerk gericht tegen mensen met een publieke taak. Een overzicht:

Een negatieve noot betrof het illegale vreugdevuur in Uddel, dat zonder vergunning rond 4.00 uur ontstond en de mobiele eenheid vereiste om de openbare orde te herstellen.

De aftelfeesten in het Zuiderpark, Zwitsalterrein (2x) en Uddel trokken gezamenlijk meer dan 10.000 bezoekers. Tino Martin, die op het Zwitsalterrein optrad, bleek een publiekstrekker, waardoor zelfs bezoekers van buiten de gemeente de vuurwerkshow bijwoonden.

Naast de vier vuurwerkshows werden er door middel van buurtinitiatieven nog eens 75 feestelijke activiteiten georganiseerd, waarvan 68 aanvragen werden goedgekeurd, een significante toename ten opzichte van vorig jaar (49 aanvragen).

Helaas waren er ook diverse incidenten zoals vernielingen en branden, met een geschatte schade van €30.000 aan gemeentelijke eigendommen, een aanzienlijke stijging vergeleken met het voorgaande jaar (€23.400). De brandweer moest herhaaldelijk uitrukken voor (voertuig)branden.

Overlast door vuurwerk nam toe, met 133 meldingen van vuurwerkoverlast tussen 1 december 2023 en 3 januari 2024, vergeleken met 46 meldingen in de vorige jaarwisseling. Handhaving op afsteken, bezit en handel in illegaal vuurwerk bleek uitdagend, met de focus op heterdaad situaties. Tijdens de jaarwisseling waren politieagenten, boa’s, brandweerlieden en andere hulpdiensten actief om de gemeente veilig te houden. Hun inzet heeft bijgedragen aan een grotendeels veilig verloop van de jaarwisseling voor vrijwel iedereen.

Deel dit bericht: