Actieplan Armoede Apeldoorn

Regionieuws

Regio | Door: Donya Tijdink | | Laatste update: 19 januari 2024, 19:20
air 20240119 pma18januari4
Foto: Donya Tijdink

Het is nog steeds een groeiend probleem in Nederland: Armoede onder verscheidene groepen mensen; ongeacht  onder andere leeftijd, opleiding en/of afkomst. Dit is onderhand uitgegroeid tot een maatschappelijk exces dat tijd en aandacht verdient. In het kader van dit “armoede-probleem” is vanuit de gemeente Apeldoorn in samenwerking met verschillende lokale (maatschappelijke) organisaties, waaronder ‘Samen055’, het ‘Actieplan Armoede’ in het leven geroepen.

Tijdens een van de vergaderingen van de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) van donderdag jl. werd de voortgangsrapportage van dit Actieplan besproken en geëvalueerd. Men is namelijk al geruime tijd bezig dit plan verder uit te werken zodat hiermee het hoogst haalbare resultaat bereikt kan worden. Dit vergt veel tijd, overleg en energie van alle betrokken partijen.

Door middel van presentaties over de voortgang van dit Apeldoornse Actieplan werden de aanwezige raads- en fractieleden hiervan op de hoogte gesteld en was er naderhand gelegenheid tot het stellen van vragen vanuit de fracties. Deze vragen werden beantwoord door onder andere Sunita Biharie (wethouder SP) en Remy Koopman (Samen055, een van de samenwerkende partijen) die dit initiatief mogelijk maken en aansturing geven aan de overige betrokkenen die zich ervoor inzetten om armoede in onze gemeente drastisch terug te dringen, zoniet “uit te roeien.”

De uitvoering van het ‘Actieplan Armoede’ wordt op verschillende manieren gerealiseerd. Bijvoorbeeld door het inzetten van zogenaamde ‘Aanpakkers’ (‘Erop af-Aanpak’ waarbij mensen thuis bezocht worden door deze ‘Aanpakkers’ om met elkaar in gesprek te gaan en naar mogelijke oplossingen te kijken.

Een belangrijke insteek in deze aanpak is een handreiking te doen naar Apeldoorners die vaak op meerdere vlakken gebukt gaan onder dit probleem. Samen de dialoog aangaan en er vooral ook voor zorgen dat degenen die deze hulp zo hard nodig hebben, zelf input (blijven) geven aan een mogelijke oplossing en daarmee hun autonomie behouden.

Samen in actie komen voor dit lokale initiatief: ‘Maak korte metten met armoede.’

air 20240119 pma18januari2
Foto: Stijn Barendse
air 20240119 pma18januari1
Stijn Barendse

Deel dit bericht: