Aandacht voor meer veiligheid in Apeldoorn

Regionieuws

Regio | Door: Donya Tijdink | | Laatste update: 2 februari 2024, 11:38
Foto: Serge Poppelaars

De veiligheid binnen een gemeente is van essentieel belang voor het (algemeen) functioneren van een samenleving, zowel op landelijk als op lokaal niveau. Om ervoor te zorgen dat deze veiligheid gewaarborgd blijft binnen de gemeente Apeldoorn, wordt de status hiervan met enige regelmaat bekeken en zo nodig (her)beoordeeld. Dit is een van de agendapunten die tijdens de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) van donderdag 1 februari besproken zullen worden.

De politie Oost-Nederland maakt een nieuw beleidsplan met prioriteiten voor de periode 2024-2027. Voordat op 27 maart van dit jaar een definitief besluit wordt genomen door het bestuur van de politie, krijgen gemeenteraden in Oost-Nederland eerst de gelegenheid om te reageren op de ontwikkelde conceptversie. Dat moet zo gebeuren, aldus de Politiewet.

De raad bespreekt het zogeheten ontwerp-Meerjarenbeleidsplan (MJBP) 2024-2027. Zwaarwegende reacties kunnen, in dit geval bij de Politie Oost-Nederland, leiden tot aanpassing van het definitieve beleidsplan. Het belang van zorgen voor veiligheid in de gemeente Apeldoorn is een kerntaak van de gemeente, een taak die wordt uitgevoerd samen met de politie-eenheid Oost-Nederland, justitie en diverse andere gemeenten. Hiervoor is goede afstemming nodig, ook in het licht van het lokale ‘Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn.’

‘Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn’: Een veilige stad voor iedereen.

Foto: Serge Poppelaars

Deel dit bericht: