Bezwaar maken gemeente belastingen? Dat kan

Regionieuws

Regio | Door: Serge Poppelaars |
Foto: Josh Appel

In de maand februari ontvang je weer het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Hierop staat vermeld welk bedrag je aan belasting dient te voldoen. Het biljet omvat verschillende heffingen, zoals de WOZ-beschikking, onroerendezaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Digitaal via MijnOverheid of per post ontvang je de aanslag. Als je een account hebt op www.mijnoverheid.nl, dan kun je het aanslagbiljet nu al vinden in je mailbox. Voor degenen zonder een MijnOverheid-account wordt het aanslagbiljet vanaf donderdag 22 februari per post bezorgd.

Als je het niet eens bent met de aanslag gemeentebelastingen of de vastgestelde WOZ-waarde, dan adviseert de gemeente om binnen vijf weken na de dagtekening van het aanslagbiljet telefonisch contact op te nemen met Tribuut. Zij bespreken graag jouw situatie, waardoor het indienen van een bezwaarschrift misschien zelfs niet meer nodig is. Meer informatie hierover vindt je op de website: www.tribuut.nl.

Deel dit bericht: