BVNL wordt ‘Beter voor Apeldoorn’

Regionieuws

Regio | Door: Donya Tijdink |
air 20240402 bvnl4
Foto: BVNL

Apeldoorn is naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe lokale politieke partij rijker. De huidige BVNL-fractie, bestaande uit de raadsleden Antoon Huigens, Talitha Laros, Vivian Oosterhoff en de fractievertegenwoordigers Erik Woensdregt en Bas Barendregt, wil verder onder de naam ‘Beter voor Apeldoorn’ (BvA). Hiermee willen zij duidelijk maken dat er beter naar de mensen en ondernemers in Apeldoorn geluisterd moet worden. De fractie keert op deze manier terug naar haar oorsprong als lokale beweging. De politieke partij wordt opgericht als formele vereniging en iedereen kan bij Beter voor Apeldoorn (BvA) lid worden.

Fractievoorzitter Antoon Huigens legt uit: “In alle eerlijkheid moet gezegd worden dat de vraag hoe-nu-verder zich steeds meer aan ons opdrong sinds bleek dat onze landelijke verbinding met gelijkgestemden te weinig opleverde voor onze kiezers in Apeldoorn, haar dorpen en buitengebieden. Wij hebben ons destijds verbonden met BVNL in de tweede kamer die buitenparlementair werd en kiest voor de verkiezing van het Europarlement. Terwijl inwoners en ondernemers ons dringend vragen om lokale oplossingen voor problemen die te vaak door de overheid zelf veroorzaakt worden. Dit vraagt om een andere lokale politieke beweging. En dan is het uiteindelijk logisch dat BVNL deze stap wil faciliteren. Elke kapitein weet dat als het weer verandert, je de zeilen moet bijzetten. In de politiek is het dan heel belangrijk om bij je eigen kernwaarden te blijven. Onze lokale politieke koers blijft dus dezelfde. Daarvoor hebben de kiezers ons ook gekozen” aldus Huigens.

“Wij blijven ons inzetten voor zorgvuldig en transparant bestuur en een gemeente die mensen vooruit helpt. Verder maken wij lokaal duidelijk de keuze voor zelfbeschikking, dus geen inbreuk op persoonlijke en lichamelijke levenssfeer van een overheid. Daarbij denken wij aan de milieubelastende digitalisering en gezondheidsproblemen door straling. Ook stellen wij de overdreven instroom van nieuwe inwoners aan de kaak, op het moment dat de wachtlijsten al veel te lang zijn. En willen wij nadrukkelijk aan de slag tegen de achteruitgang van de detailhandel en een onbereikbare binnenstad door milieuregels”, vult Vivian Oosterhoff aan. “In veel gevallen is het beter voor Apeldoorn om samen met inwoners de lokale problemen in kaart te brengen en oplossingen te vinden. En niet slechts achteraf opgelegde oplossingen aan inwoners voor te houden om er dan achter te komen dat het lokaal toch anders zit dan achter het bureau bedacht.”

“Ook blijven wij als fractie bij ons uitgangspunt: ‘werken moet lonen.’ Dat wil zeggen, minder regels en lagere lasten, zodat de mensen meer overhouden en meer keuzevrijheid hebben om hun eigen leven te leiden. Als energiebelasting en van-het-gas-af ertoe leiden dat mensen verduurzaming niet meer kunnen betalen en we geen stroom meer hebben, zijn wij toch vreemd bezig, niet? Als gemeente kunnen wij niet alles oplossen, maar wel kan er begonnen worden met het erkennen van wat er aan de hand is om dan vanuit de samenleving te werken aan lokale oplossingen. Wij moeten af van een gemeente die meent alles beter te weten, de mensen zelf, weten over het algemeen echt wel hun eigen problemen op te lossen” zo benadrukt Talitha Laros.

Wat ons betreft zijn dit simpele uitgangspunten die iedereen zou kunnen omarmen en op welke basis wij ook werden gekozen als volksvertegenwoordigers. Toch zien wij te vaak het tegenovergestelde gebeuren en een overheid die steeds verder groeit en zich als een ‘rupsje-nooit-genoeg’ gedraagt. Gezamenlijk met inwoners en ondernemers willen wij daarom deze ideeën in de raad verwezenlijken, samen met andere raadsleden die daarvoor open staan. Want dat lijkt ons echt beter voor Apeldoorn.

Het bestuur van BvA (Beter voor Apeldoorn) werkt er inmiddels hard aan om de vereniging formeel op te richten en daarna samen met de leden het partijprogramma vast te stellen.

air 20240402 bvnl4
Foto: BVNL
air 20240402 bvnl1
Foto: BVNL
air 20240402 bvnl2
Foto: BVNL
air 20240402 bvnl3
Foto: BVNL

Deel dit bericht: