Integrale aanpak nodig voor verzuurde Veluwe

Regionieuws

Regio | Door: Serge Poppelaars |
air 20240430 verdroging natuur natuurmonumenten
Foto: Natuurmonumenten

De Veluwe, het grootste aaneengesloten stikstofgevoelige natuurgebied van Nederland, kampt met ernstige problemen zoals stikstof, verdroging en verzuring. Hoewel lokale maatregelen worden genomen, blijven bredere gebiedsproblemen onaangeroerd.

De Veluwe, groter dan alle andere Nederlandse Natura 2000-gebieden samen, kent een gevarieerd landschap ontstaan uit eeuwenlange menselijke interactie. Het is van vitaal belang voor diverse diersoorten en beschikt over een omvangrijke natuurlijke waterbel.

Recente analyses onthullen diverse knelpunten zoals hoge stikstofdepositie, verzuring, verdroging, en verstoring van het ecosysteem. Hoewel de provincie en beheerders maatregelen treffen, blijven doelen onbereikt, vooral voor stikstofgevoelige vegetaties en soorten.

De Ecologische Autoriteit benadrukt en adviseert dat een integrale benadering cruciaal is. Het waterbeheer, wildbeheer, en de connectiviteit van natuurgebieden moeten op grotere schaal worden bekeken voor effectieve oplossingen.

Deel dit bericht: