Grote Parelmoervlinder op Veluwe in het nauw

Regionieuws

Regio | Door: Serge Poppelaars |
AIR_20240510_Grote Parelmoervlinder_01_Wikipedia
Grote Parelmoervlinder
Foto: Wikipedia

De grote parelmoervlinder, een ernstig bedreigde dagvlinder in Nederland, is een karakteristieke soort van schrale omgevingen. Gelderland herbergt op de Veluwe meer dan de helft van de Nederlandse populatie. Echter, sinds 2017 is de soort sterk in aantal achteruitgegaan, wat zorgen baart.

In Europa blijft de grote parelmoervlinder vrij algemeen, maar in Nederland staat de vlinder onder druk door diverse oorzaken, waaronder stikstofdepositie met bodemverzuring en vergrassing, extreme droogte en vraat door wild. Recentelijk hebben de Vlinderstichting en de Wageningen Universiteit veldonderzoek uitgevoerd om de achteruitgang van de grote parelmoervlinder te onderzoeken en kansen voor herstel te identificeren.

Dit onderzoek heeft zich gericht op het begrijpen van de factoren die bijdragen aan de achteruitgang van de grote parelmoervlinder, evenals het verkennen van mogelijke maatregelen om deze trend om te keren. Door middel van nauwkeurige monitoring en gerichte acties hopen de onderzoekers bij te dragen aan het behoud van deze prachtige vlindersoort in Nederland, met name in Gelderland.

screenshot

Deel dit bericht: