COA onderzoekt mogelijkheid noodopvang Nieuw-Milligen 

Regionieuws

Regio | Door: Dieke Zeën |
air 20231215 opvang vluchtelingen coa
COA

Het COA onderzoekt of er op een stuk grond van Defensie in Nieuw-Milligen tijdelijk asielzoekers opgevangen kunnen worden. Deze noodopvang is bedoeld voor een periode van 1 jaar met een mogelijke verlenging van nogmaals 1 jaar.

Het gaat om een groep van maximaal 500 mensen. Het is nog niet zeker dat de opvang op deze plek echt doorgaat. Daar is dit onderzoek voor nodig. 

De gemeente Apeldoorn kijkt mee met het COA en stelt ook voorwaarden. Die gaan bijvoorbeeld over veilig verkeer, onderwijs en gebruik van andere voorzieningen. Omdat Garderen dichtbij ligt, is ook gemeente Barneveld hierbij betrokken. In eerste instantie was het de bedoeling dat er onderzocht werd of hier 1500 mensen opgevangen konden worden. Na een gesprek met vertegenwoordigers uit Uddel en Garderen is, na overleg tussen beide burgemeesters de conclusie getrokken dat die omvang te veel gevraagd is. 

Er zijn landelijk te weinig vaste opvangplekken voor asielzoekers. Wel zijn er tijdelijke opvanglocaties, maar als die sluiten, kunnen de bewoners nergens heen. 

Asielzoekers die al weten dat ze mogen blijven (statushouders), wachten lang op een woning omdat er niet voldoende woningen zijn. Zij moeten daardoor langer in de opvanglocatie blijven, waar ze plekken bezet houden voor andere asielzoekers. 

Het Rijk heeft in het hele land grond in bezit. Defensie en COA onderzoeken nu welke van deze Rijksgronden geschikt zijn voor tijdelijke opvang van grote groepen asielzoekers. In de tussentijd werken COA en de gemeenten verder aan structurele opvangmogelijkheden in de plaats van noodoplossingen. 

Deel dit bericht: