Wooncrises aanpakken met natuurlijk bouwen

Regionieuws

Regio | Door: Serge Poppelaars | | Laatste update: 17 juni 2024, 20:44
air 20240617 meetup055 biobased bouwen 01 jan mossin
Het team van Meetup055
Foto: Jan Mossin

Biobased bouwen klinkt heel modern, maar is niet anders dan een verzamelnaam voor bouwtechnieken waarbij gebruik wordt gemaakt van materialen die in de natuur worden gevonden en in de natuur terug kunnen groeien. Vraag het onze vooruders, zou je haast zeggen. Die wisten er alles van.

Meetup055 is een burgerinitiatief waarin Wilco Westrik, Engelien Klomp en Sander Ris actief zijn. Ze organiseren bijeenkomsten over onderwerpen die een steentje kunnen bijdragen aan een betere wereld. Onze verslaggever sprak met Wilco Westrik: “Aan de orde komen regionale maatschappelijk relevante thema’s en thema’s van recente VPRO Tegenlicht-uitzendingen aan de orde. Het doel is om een breed publiek kennis te laten maken met een thema en met elkaar in dialoog te gaan.” Aldus Wilco Westrik, oprichter en mede-teamlid van Meetup055.

Woonproblemen terugdringen

De ‘wooncrisis’ is op 3 juli aanstaande het thema van de Meetup055-bijeenkomst. “Wie kent niet iemand die op zoek is naar geschikte en betaalbare woonruimte? Wanneer gaan we de woonproblematiek voor jongeren, starters, verhuizers, huurders en kopers oplossen? Hoe bouwen we voldoende gezonde, leefbare en aantrekkelijke woonwijken met respect voor de planeet en toekomstige generaties?” Aldus een aantal prikelende stellingen die op deze avond zeker aan de orde komen. Ook vragen als “Waar moet het huis van de toekomst aan voldoen op het gebied van duurzaamheid en betaalbaarheid?” en “Wat draagt biobased bouwen hieraan bij?” Concreet aanpakken van die zaken kan er toe leiden dat ook in Apeldoorn een bijdrage kan worden geleverd aan de Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB). Daarin staan de plannen om een zelfstandige, natuurinclusieve biobased (land)bouweconomie in Nederland te creëren. Plannen van vier samenwerkende ministeries: BZK, LNV, EZK en I&W. Het doel van het NABB is het aandeel toegepast natuurlijk bouwmateriaal naar 30 procent te brengen.

Brede samenwerking

Deze Meet Up op 3 juli wordt georganiseerd in samenwerking met Werkgroep SDG van Gelre Regiopartners en Stichting Samenspraak Apeldoorn. “Allemaal vrijwilligers.” Aldus Westrik. Ook de gemeente Apeldoorn en Schouwburg Orpheus dragen een steentje bij. Westrik is enthousiast pleitbezorger van Meetup055. “De inleiders blijken steeds opnieuw interessante invalshoeken te kiezen en uit ervaring weten we dat deze avonden helpen contacten te leggen en gedachten uit te wisselen. Dat durf ik gerust te stellen op basis van ruim 7 jaar ervaring.” De toegang is gratis. Een kleine bijdrage wordt echter wel gewaardeerd. De komende meetiup055 sessie staat gepland op woensdag 3 juli. Aanvang 19.00 uur. Plaats van handeling is Restaurant-055 van Schouwburg Orpheus. Na de vakantie gaat de organisatie verder met een avond over onderwijs.

air 20240617 meetup055 biobased bouwen 02 jan mossin
air 20240617 meetup055 biobased bouwen 03 jan mossin

Deel dit bericht: