Voordat je ‘t weet heb je een date

Regionieuws

Regio | Door: Donya Tijdink |
air 20240618 politiek actief speeddate 2
Foto: Donya Tijdink

Speeddaten met gemeenteraadsleden; dat stond dinsdagavond 18 juni jl. onder andere op het programma van de cursus ‘Politiek Actief’ die twee maal per jaar gegeven wordt in het gemeentehuis van Apeldoorn. De cursisten kregen op de derde cursusavond (van de in totaal vier avonden) de gelegenheid om in kleine groepen in een korte tijd kennis te maken met- en vragen te stellen aan zes raadsleden die speciaal voor deze ‘speeddates’ aanwezig waren in de raadzaal.

In een sneltreinvaart worden in vier avonden de belangrijkste aspecten van de (landelijke- en lokale) politiek (het Nederlandse besturingssysteem) behandeld waarbij de nadruk wordt gelegd op de democratische besturingsprocessen in de gemeente Apeldoorn. De Gemeente Apeldoorn geeft een aantal van haar inwoners op deze manier de kans om meer inzicht te krijgen in de politiek, een stukje geschiedenis hiervan en hoe zich die heeft ontwikkeld tot  het huidige besturingssysteem. De cursus wordt gegeven in samenwerking met ProDemos (‘Huis voor democratie en rechtsstaat’).

Cursusleider Reinier Mulder en raadsgriffier Marit Stam gaven na afloop van de eerste cursusavond van ‘Politiek Actief’ op 4 juni jl. een interview voor Samen 1 radio. “Ik ben sinds 2016 eigenlijk al betrokken bij de Gemeente Apeldoorn die er toen voor koos om een cursus te gaan geven aan inwoners om meer uit te leggen over hoe nou de democratie in Apeldoorn eigenlijk werkt. Dat is ook mijn werk; uitleggen hoe dat precies in elkaar zit. De Apeldoorners zijn een heel belangrijk onderdeel binnen het proces van hoe besluiten in Apeldoorn worden genomen. En daar mag ik samen met de griffie deze cursus ‘Politiek Actief’ voor geven,” aldus cursusleider Reinier Mulder (ProDemos).

De derde avond van de cursus stond in het teken van het gemeentebestuur en contact met een aantal raadsleden in de vorm van ‘speeddates’. “Iedereen die deelneemt aan de cursus kan op deze manier veel leren over wat een gemeenteraadslid doet, waar hij of zij voor staat en hoe men als inwoner van een gemeente invloed uit kan oefenen op raadsbesluiten. Het is leuk om te zien dat raadsleden graag hun medewerking verlenen aan deze cursus om te vertellen over hun werk. Daarbij komt dat het misschien ook wel de bedoeling is om mensen langzamerhand geïnteresseerd te laten raken in de lokale politiek aangezien er in 2026 weer nieuwe verkiezingen zijn,” aldus raadsgriffier Marit Stam.

reinier mulder en marit stam radio interview cursus politiek actief
Foto: Donya Tijdink

air 20240618 politiek actief speeddate 2
Foto: Donya Tijdink
air 20240618 politiek actief speeddate 5
Foto: Donya Tijdink
air 20240618 politiek actief speeddate 1
Foto: Donya Tijdink
air 20240618 politiek actief speeddate12
Foto: Donya Tijdink
air 20240618 politiek actief speeddatepolitiek actief speeddate 3
Foto: Donya Tijdink

Deel dit bericht: