Gemeenteraad Apeldoorn overweegt uitroepen klimaatnoodtoestand

Regionieuws

Regio | Door: Serge Poppelaars |
20230621 klimaatnoodtoestand klimaatverandering markus sipkus
Foto: Markus Sipkus

Op 30 mei 2024 hebben bezorgde inwoners van Apeldoorn middels een petitie de gemeenteraad opgeroepen om de klimaatnoodtoestand uit te roepen. Deze petitie werd door 754 mensen ondertekend en heeft geleid tot een motie, voorgesteld door vijf raadsfracties (D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP en Partij van de Arbeid), die op 13 juni 2024 tijdens een raadsvergadering besproken zal worden.

Robert Jan Jonker, gemeenteraadslid namens D66, benadrukt de ernst van de situatie: ‘De toenemende opwarming zorgt voor langere periodes van hitte, wat vooral voor ouderen en jonge kinderen ongezond is. Daarnaast neemt het risico op zware regenval toe, wat kan leiden tot aanzienlijke overlast, zoals recent gezien in Brabant en eerder in andere delen van Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Bovendien dreigen er in het voorjaar en de zomer langdurige droogteperiodes die de landbouwoogsten kunnen schaden.’

Hoewel het uitroepen van de klimaatnoodtoestand geen directe juridische verplichtingen met zich meebrengt voor de gemeente en haar inwoners, symboliseert deze stap de dringende noodzaak om passende maatregelen te treffen tegen verdere opwarming van de aarde.

Jonker legt uit: ‘Het is vooral een erkenning van de zorgen die onder onze inwoners leven. Het zal ons als raad aanmoedigen om bij toekomstige besluiten meer rekening te houden met de impact op het klimaat.’ Hij benadrukt dat deze stap niet slechts symboliek is, maar een belangrijk signaal vanuit de gemeenschap.

De klimaatnoodtoestand is eerder uitgeroepen door steden als Amsterdam, Utrecht, Leiden, Groningen, Rotterdam en Arnhem, en volgt de oproep van António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, die overheden wereldwijd opriep om actie te ondernemen tegen klimaatverandering.

De vraag blijft of de klimaatnoodtoestand daadwerkelijk zal worden uitgeroepen, gezien de verdeeldheid binnen de raad. Jonker concludeert: ‘Er zijn fracties die de motie steunen, anderen zijn tegen, en er zijn nog twijfelaars. De definitieve beslissing zal genomen worden tijdens de raadsvergadering op 4 juli.’

Deel dit bericht: