“Project Cascade” en plannen nieuwe locatie Activerium Apeldoorn

Regionieuws

Regio | Door: Donya Tijdink |
air 20240105 thuis in cascade2
Foto: Binnenstad Apeldoorn

Het Activerium dat lang gesitueerd was aan de Deventerstraat in Apeldoorn en momenteel een plaats heeft binnen het gemeentehuis, krijgt mogelijk een nieuwe locatie. Deze nieuwe locatie maakt deel uit van “Project Cascade.”

Het is de bedoeling dat deze (nog te bouwen) nieuwe wijk middenin de binnenstad invulling gaat geven aan de doelstelling van de stad Apeldoorn om een om een Comfortabele Gezinsstad te blijven. “Dit project dient als toevoeging; het vergroten van het sociale kapitaal in het centrum en een Comfortabele Gezinsstad” blijven. “Project Cascade” biedt ruimte voor verschillende generaties. Plan is om woningen voor studenten, starters, gezinnen en ouderen te bouwen. Met een weelderig groenprogramma draagt dit project tevens bij aan de groene ambities van de gemeente Apeldoorn en zal deze nieuwe locatie transformeren van een “hotspot” naar een “coolspot.”

Er liggen plannen binnen “Project Cascade” om circa 300 verschillende type woningen te realiseren op de daarvoor bestemde locatie en een nabijgelegen aantrekkelijk openbaar park aan te leggen. Deze plannen liggen op dit moment ter inzage bij de gemeente Apeldoorn.

Na een intensieve samenwerking tussen de betrokken partijen (projectontwikkelaar FSD Cascade en de gemeente Apeldoorn) kwamen zij tot overeenstemming. Zij sloten een anterieure overeenkomst rond dit nieuwe bouwproject. In deze overeenkomst worden afspraken vastgelegd over bijvoorbeeld de kosten voor het wijzigen van een bestemmingsplan en de kosten die gemaakt moeten worden om bijvoorbeeld een bouwproject in te passen in de bestaande situatie. Deze samenwerkingsovereenkomst maakt de samenwerking formeel en zorgt ervoor dat beide partijen rechten aan elkaars prestaties kunnen ontlenen. Vooraf gemaakte duidelijke afspraken verkleinen de kans op een geschil.

In januari van dit jaar zal er een participatiebijeenkomst plaatsvinden met onder andere de omwonenden van het betreffende gebied waarna de uitkomst(en) hiervan meegenomen zullen worden in het besluit omtrent dit project dat uiteindelijk tot het definitieve ontwerp van “Project Cascade” zal leiden.

Naar verwachting zal er in het laatste kwartaal van 2024 gestart worden met de bouwwerkzaamheden.   

air 20240105 thuis in cascade2
Foto: Binnenstad Apeldoorn
air 20240105 thuis in cascade1
Foto: Binnenstad Apeldoorn

Deel dit bericht: